Flygspårning i realtid har i flera år varit tillgänglig för alla med en gadget och internet. Den spännande processen att spåra flygplan lockar många amatörer. Flyginformation kan erhållas från kommersiella eller ideella organisationer som samlar in flygdata och erbjuder tillgång till stora mängder sådan data. Detta gör det möjligt att spåra specifika flygplan eller platser och att identifiera rörelsemönster.

Flygrutter publiceras på många webbplatser. Därför är det lätt att göra grundläggande flygspårning live. Mer meningsfull information kan dock erhållas genom datoranalys av rådata för att identifiera mönster och skapa varningar.

Plane spotting är möjligt genom lokaliseringssystem som spårar flygningar. En av de viktigaste teknikerna är ADS-B-systemet (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

Att följa flygplan i luften görs på flera olika sätt. Det nyaste systemet, som används internationellt, är ADS-B, som står för Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. ADS-B-signalerna är allmänt tillgängliga och amatörer kan spåra dem med billiga spårningsstationer. Det ger den mest omfattande informationen.

Teknik för flygspårning

Flygspårning är en viktig aspekt av flygsäkerhet och effektivitet. Vid flygspårning används flera olika tekniker som samverkar för att ge korrekt information om flygplanens position och status.

Flygspårning

ADS-B

ADS-B ger mycket större frekvens, noggrannhet och täckning till en lägre kostnad. Den inbyggda ADS-B-utrustningen fastställer flygplanets koordinater med hjälp av satellitnavigering och sänder denna information tillsammans med en identifieringskod och data om höjd, hastighet och kurs varannan sekund. Detta kallas “ADS-B Out”. Av flygplanets hastighet, höjd och position kan man sluta sig till om det är i färd med att starta eller landa.

ADS-B-systemets registreringar är inte alltid fullständiga. Det finns döda zoner utan mottagare, till exempel öknar, oceaner och polarområdena. För större delen av Afrika och Latinamerika är täckningen ofullständig.

ADS-B är en avancerad teknik eftersom flygplanssignaler kan tas emot med utrustning som kostar så lite som 20 dollar. De okrypterade signalerna sänds på 1090 MHz och kan tas emot inom en radie av cirka 321 kilometer om flygplanet befinner sig inom antennens direkta siktlinje. Tiotusentals sådana mottagare är nu i drift, de flesta drivs av flygamatörer som vidarebefordrar de mottagna signalerna till kommersiella flygspårning, ibland mot en blygsam avgift.

ADS-C

ADS-C(Automatic Dependent Surveillance-Contract) är ett satellitspårningssystem som endast används för stora kommersiella flygplan. Det är viktigt att vara medveten om denna källa till flygdata när man arbetar med täckningskartor på spårningssajter, eftersom flygplan med ADS-C kan få täckningen att verka bättre än vad den egentligen är.

ADS-C är särskilt användbart för att flygspårning live i avlägsna regioner och över hav där andra tekniker kan vara mindre effektiva. ADS-C innebär att ett flygplan och en flygtrafikledningscentral (ATC) ingår avtal om att överföra data vid vissa tidpunkter eller händelser (t.ex. höjd- eller kursändringar). Dessa data överförs via satellitkommunikation och gör det möjligt för ATC att spåra flygplan även i de mest avlägsna hörnen av planeten.

Radarsystem

Primärradar

Primärradar fungerar enligt principen att radiovågor reflekteras från ett föremål. Denna metod gör det möjligt att bestämma var ett flygplan befinner sig i luftrummet, även om det inte är utrustat med specialutrustning. Radiovågorna som radarn sänder ut reflekteras av flygplanets skrov och återvänder till antennen, vilket gör det möjligt att bestämma avståndet till objektet och dess azimut. Denna typ av flygradar används ofta för allmän luftrumskontroll, särskilt nära flygplatser.

Sekundärradar

Sekundärradar använder svarare som är monterade på flygplanet. Dessa sändare sänder mer exakt information, t.ex. flygplanets identifikationsnummer och höjd. Sekundärradar begär information från flygplanet och svararna ombord skickar tillbaka nödvändig data till markstationen. På så sätt kan trafikledarna få mer detaljerad information om varje flygplan inom flygradar täckningsområdet.

MLAT

MLAT(Multilateration) är en teknik som använder flera markstationer för att bestämma var ett flygplan befinner sig genom att mäta ankomsttiden för dess signaler. Detta möjliggör att följa flyg i luften som inte är utrustade med ADS-B och är ett användbart komplement till andra spårningssystem. MLAT ger en exakt positionsbestämning genom att utnyttja trianguleringsprincipen.

Satellitnavigering (GPS)

Satellitnavigering, eller GPS, används för att exakt bestämma ett flygplans position. Dessa data kan överföras till ADS-B-system eller andra spårningssystem, vilket ger trafikledare och passagerare exakt information i realtid om flygspårning live. GPS spelar en viktig roll när det gäller att modernisera luftfartssystemen och förbättra spårningsnoggrannheten.

ACARS

ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) är ett system för dataöverföring mellan flygplan och markstationer. Det används för att överföra flygstatus, tekniska data och annan information. ACARS möjliggör kommunikation mellan piloter och trafikledare samt dataöverföring för flygplanskontroll och statusövervakning.

Bästa källorna för spårning

Det finns många tjänster som kan hjälpa dig att spåra att följa flyg i luften: ta reda på start- och landningstider, plats, status och till och med lyssna på konversationer ombord. Det bästa sättet att söka är efter flightnummer, men du kan också söka efter avgångs- eller ankomstflygplats, datum och rutt.

Några av de mest populära är Flightradar 24, Radarbox24, FlightAware, FlightStats och Plane Finder. De fungerar alla mer eller mindre på samma sätt och har samma funktioner, men vissa har ytterligare fördelar. FlightAware visar till exempel inte bara kommersiella flygningar utan även privat- och charterflyg.

Idag är Flightradar24 en av de mest populära tjänsterna för flygspårning och används av miljontals användare över hela världen. Dessutom fortsätter företaget att utveckla och utöka sina möjligheter att inkludera mer detaljerad flyginformation, data om försenade och inställda flyg samt analysverktyg för flygbolag och andra organisationer inom flygindustrin.

Flightradar 24

Flightradar grundades i Sverige 2006 av två flygentusiaster, Mikael Robertsson och Olof Hjalmarsson. Deras ursprungliga idé var att utveckla ett flygspårningssystem för eget bruk, som skulle göra det möjligt för dem att se flygplan flyga i realtid.

De började med att bygga en speciell ADS-B-mottagare som kan ta emot signaler som sänds ut av flygplan och hämta plats, höjd, hastighet och annan flyginformation. År 2009 lanserade de sin onlinetjänst Flightradar 24, som gjorde det möjligt för användarna att följa flygplanens rörelser i realtid.

Hur fungerar Flightradar24?

Flightradar drivs av ADS-B-mottagare som är installerade på flygplan. Dessa mottagare sänder information om flygplanets position, hastighet, höjd, riktning och andra flygparametrar via radiosignaler till markmottagare, som samlar in denna information och skickar den till Flightradar24 servrar.

För att följa flygningar i realtid kan en användare gå till Flightradar24 webbplats eller starta en app på en mobil enhet eller annan enhet. Appen visar en världskarta och visar platserna för alla flygplan som sänder via ADS-B-mottagare. Användaren kan trycka på vilket flygplan som helst för att se detaljerad flyginformation, inklusive flygnummer, flygbolag, flygplanstyp, hastighet, höjd, rutt och andra detaljer.

Förutom ADS-B-mottagare använder Flightradar24 även andra källor till flyginformation, till exempel information från flygbolag, flygplatser, kontrolltorn och andra datakällor för att säkerställa att flygspårningen är så korrekt som möjligt.

Visa flygplansdata

För att visa information om ett visst flygplan klickar du på motsvarande symbol på Flightradar24 interaktiva karta. Då öppnas ett informationsfönster med en mängd intressant information:

  • Flygplanstyp och dess foto;
  • Flygnummer och flygbolagstillhörighet;
  • Plats för avgång och landning;
  • Höjd och hastighet för tillfället;
  • Geografisk position i grader;
  • Tillryggalagt avstånd från avgångsflygplatsen och andra data.

Flightradar 24

Systemet stöder också flygplanssökning via flightnummer. Databasen uppdateras med några sekunders mellanrum och alla flygplans positioner på kartan uppdateras. De insamlade uppgifterna lagras i systemets minne i 28 dagar, vilket gör att du inte bara kan spåra aktuella flygningar utan också de som redan har slutförts.

Flightradar24 har blivit mycket populärt nuförtiden. Människor använder det för att följa flyg i luften och helt enkelt titta på flygplan online på radarn.

Radarbox24

Radarbox24 är en onlinetjänst och mobilapplikation som ger realtidsinformation om flygtrafiken runt om i världen. Den spårar flygplanens rörelser och visar dem på en interaktiv karta. Radarbox24 tar emot flygdata från olika källor, t.ex. markbaserade radarsystem, ADS-B-transpondrar på flygplan, satelliter och andra övervakningssystem.

Att använda Radarbox24 liknar att använda Flightradar24, eftersom båda tjänsterna tillhandahåller flygtrafikinformation i realtid och har liknande gränssnitt och funktionalitet. Båda tjänsterna använder ADS-B-data och andra källor för att spåra flygningar och visa dem på en interaktiv karta.

FlightAware

FlightAware är ett företag som tillhandahåller flyginformation och spårning av flygtrafik över hela världen. De samlar in flygdata från olika källor, t.ex. ADS-B-system, och ger användaren tillgång till en mängd olika typer av flyginformation, t.ex. aktuella flygplanspositioner, flygrutter och flygstatus.

Flygspårning Live

Hur man använder FlightAware

Flygsökning: Från FlightAware-hemsidan kan du ange ett flygnummer eller flygbolagsnamn för att söka efter en specifik flygning.
Flygspårning i realtid: Du kan se aktuell position och status för varje flygning med hjälp av en interaktiv karta och information om avgångs- och ankomsttider.
Filtrering av flygplats och region: Välj en flygplats eller en region för att visa flyg i en viss del av världen.
Få aviseringar: Du kan anpassa aviseringar om flygstatus, t.ex. förseningar, ändringar i tidtabellen eller information om ombordstigning.
Flygplansinformation: FlightAware tillhandahåller även flygplansspecifika data, inklusive modell, registreringsnummer, aktuell höjd och hastighet.

FlightStats

FlightStats är ett system för flygspårning med många andra användbara funktioner. Förutom att du kan söka efter all flyginformation efter rutt, ruttning eller flightnummer, kan du söka efter flygningar som är äldre än tre dagar med flyghistorik.

Du kan också se prestationsrapporter, uppdateringar och relevanta artiklar om alla flygbolag. Dessutom finns det en enorm kunskapsbas om flygämnen som kan vara av intresse.

Plane Finder

Plane Finder är ytterligare ett sätt att följa flyg i luften som ger information om flygningar runt om i världen. Plane Finder tillåter användare att titta på flygningar i realtid på en interaktiv karta. Du kan se flygplanens nuvarande position, deras rutter och andra detaljer.

Flyg- och flygplanssökning: Du kan söka efter specifika flygningar efter nummer eller flygbolag och hitta information om specifika flygplan genom deras registreringsnummer.

Flyginformation: Plane Finder tillhandahåller en mängd olika flyginformation, inklusive flyghöjd, hastighet, flygplanstyp och beräknad ankomsttid.